Det er systemet Komputor har kjøpt inn og bruker til administrasjon, opplæring og oppfølging av lærlinger.
Det skal gjøre læretiden og samarbeidet enklere for lærlingen, bedriften og opplæringskontoret.

Du kan lese mer om systemet på utviklerbedriftens hjemmeside paktiskutdanning.no