Illustrasjon

MediedesignerMediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon gjennom design og produksjon av medierelaterte produkt. Et produkt kan være alt fra nettsider til plakater.

For at produktene skal skape oppmerksomhet og formidle et budskap som treffer rett, må mediedesigneren kunne tilpasse produktene til ulike målgrupper, medier, formater og funksjoner.

Du må kjenne til ulike designmetoder, teknikker og virkemidler når du skal lage produkter og brukeropplevelser.

Som mediedesigner kan du være ansatt i design-, reklame- eller kommunikasjonsbyråer, mediebyråer, forlag eller film- og TV-bransjen.

Mange mediedesignere jobber i informasjonsrelaterte virksomheter.

Les mer om utdanning og jobb som mediedesigner på utdanning.no.

  • Utvikle, tilpasse og produsere design til ulike medieflater, format, funksjoner og målgrupper
  • Designe og produsere grafikk, presentasjoner og visuelle fremstillinger
  • Velge og bruke verktøy, metoder og teknologi i eget arbeid
  • Bruke ulike teknikker og visuelle virkemiddel i design av produkt og brukeropplevelsen
  • Utforske og bruke metoder for design, inspirasjon og idéutvikling, og vurdere og argumentere for valg av metoder

Når læretiden går mot slutten skal du meldes opp til fagprøven.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Du kan testes i alle kompetansemålene i faget, men din lærebedrift kan komme med forslag til oppgaver til prøvenemda.

Opplæringskontoret vil også sende inn dine dokumentasjoner fra lærlingeappen når vi melder deg opp til fagprøve.

God dokumentasjon i lærlingeappen kan gi prøvenemda nyttig informasjon når de skal lage din fagprøve.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen mediedesigner.

Hele læreplanen i faget finner du på Udir.no.