Illustrasjon

IT-driftstekniker

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

De fleste arbeidsplasser trenger gode IT-løsninger. Det kan være alt fra trådløst nettverk, lagringstjenester, adgang- og innloggingsløsninger, nettverksservere og programvarer.

Det er IT-driftsteknikeren som setter opp, og drifter systemet for arbeidsplassen. De sørger for at systemene fungerer, retter opp feil, og gir opplæring i hvordan man bruker det. IT-driftsteknikeren skal også kunne kjøpe inn og hente inn IT-utstyr som trengs.

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter.

Du kan være en del av en IT-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift. Les mer om utdanning og arbeid som IT-driftstekniker på Utdanning.no.

  • Planlegge, innføre og dokumentere IT-systemer slik at de er stabile, sikre og effektive gjennom hele livssyklusen
  • Bruke og gjøre rede for rutiner og systemer for avviksrapportering og vurdere tiltak for håndtering av avvik
  • Reflektere over og anvende virksomhetens retningslinjer for datasikkerhet og personvern i virksomheten
  • Vurdere og gjøre rede for konsekvensene ved sikkerhetsbrudd for virksomheten, samfunnet og individet og foreslå tiltak
  • Bruke verktøy for å automatisere og effektivisere driftsoppgaver

Når læretiden går mot slutten skal du meldes opp til fagprøven.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Du kan testes i alle kompetansemålene i faget, men din lærebedrift kan komme med forslag til oppgaver til prøvenemda.

Opplæringskontoret vil også sende inn dine dokumentasjoner fra lærlingeappen når vi melder deg opp til fagprøve.

God dokumentasjon i lærlingeappen kan gi prøvenemda nyttig informasjon når de skal lage din fagprøve.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen IT-driftstekniker.

Hele læreplanen finner du på Udir.no.