Illustrasjon

IT-utviklerIT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Hovedoppgaven til en utvikler er å utvikle ny programvare. Det krever at du har gode ferdigheter innen programmering og kan feilsøke, og teste koden underveis.

Som IT-utvikler må du være kreativ og innovativ, både når du utvikler ny programvare for en kunde eller ut ifra dine egne ideer. Når du skal teste og sørge for at løsningen er sikker må du bruke kreativiteten for å finne ut hvordan andre kan prøve å angripe ditt nye system.

IT-utviklere jobber enten i større bedrifter som har behov for egne utviklere for å tilpasse og integrese systemer, eller i rene utviklerbedrifter som lager programvare og systemer, som apper og spill, men også store it-løsninger.

Les mer om utdanning og jobb som IT-utvikler på utdanning.no

  • Planlegge, utvikle og dokumentere løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
  • Planlegge, utvikle og dokumentere løsninger som er energieffektive og bærekraftige
  • Videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
  • Planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
  • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser

Når læretiden går mot slutten skal du meldes opp til fagprøven.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Du kan testes i alle kompetansemålene i faget, men din lærebedrift kan komme med forslag til oppgaver til prøvenemda.

Opplæringskontoret vil også sende inn dine dokumentasjoner fra lærlingeappen når vi melder deg opp til fagprøve.

God dokumentasjon i lærlingeappen kan gi prøvenemda nyttig informasjon når de skal lage din fagprøve.

Med bestått fagprøve vil du få yrkestittelen IT-utvikler.

Hele læreplanen finner du på Udir.