Illustrasjon

MedieteknikkSom medietekniker kan du jobbe i mediebedrifter som mediehus, tv og radio, eller du kan jobbe i reklamebransjen, filmbransjen eller med kulturarrangementer.

Du kan også jobbe med kommunikasjon og informasjon i privat og offentlig sektor.

En medietekniker jobber med å lage gode og profesjonelle produksjoner innen film og tv, konferanser, strømming eller ulike kulturarrangement.

En medietekniker må vurdere hvilket utstyr som trengs til produksjonen, sette opp utstyret, og bruke det på riktig måte.

Som medietekniker må du kjenne til hvilke verktøy og programvarer du kan bruke for å kunne distribuere produksjonen på ulike plattformer.

Les mer om utdanning og jobb som medietekniker på Utdanning.no.

  • Planleggje og gjennomføre ein teknisk produksjon frå idé til ferdig produkt på aktuelle plattformer
  • Velje, setje opp og bruke teknisk utstyr innanfor lyd-, lys- og biletproduksjon
  • Nytte programvare og utstyr for konfigurasjon av system og løysingar i tekniske produksjonar
  • Velje og nytte verktøy for informasjonsdistribusjon og mediepublisering på ulike plattformer tilpassa den aktuelle produksjonen
  • Drifte og halde ved like teknisk utstyr

Når læretiden går mot slutten skal du meldes opp til fagprøven.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Du kan testes i alle kompetansemålene i faget, men din lærebedrift kan komme med forslag til oppgaver til prøvenemda.

Opplæringskontoret vil også sende inn dine dokumentasjoner fra lærlingeappen når vi melder deg opp til fagprøve.

God dokumentasjon i lærlingeappen kan gi prøvenemda nyttig informasjon når de skal lage din fagprøve.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen medietekniker.

Hele læreplanen i faget finner du på Udir.no.