Illustrasjon

InnholdsprodusentEn innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.

Sammen med oppdragsgiveren skal innholdsprodusenten finne ut hva som er behovene og bli enige om hva som skal formidles og hvordan.

Som innholdsprodusent må du planlegge produksjonen fra ide til gjennomføring.

Det innebærer blant annet å finne informasjon om det som skal formidles, skaffe deg innsikt om målgruppen og velge riktige kanaler eller plattformer for prosjektet.

Deretter må du lage produksjonsplaner for prosjektet og lage en strategi for markedsføringen og publiseringen av innholdet.

Som innholdsprodusent kan du jobbe i mediebedrifter, og i større bedrifter og offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner, som har bruk for innholdsprodusenter som kan både produsere bilde, video og tekst.

Les mer om utdanning og jobb som innholdsprodusent på Utdanning.no.

  • Planleggje, gjennomføre og publisere ulike innhaldsproduksjonar
  • Forstå behovet til oppdragsgivaren og kva bodskap som skal formidlast
  • Gjere greie for metodar for å tileigne seg brukarinnsikt og nytte metodar for brukarinnsikt på aktuelle målgrupper
  • Beskrive og bruke metodar for idéutviklingbruke ulike sjangrar og format for å formidle ein bodskap
  • Leggje fram ein pitch for eit prosjektkartleggje ressursbehov og lage produksjonsplan og budsjett for eit prosjekt
  • Gjennomføre opptak med foto, film eller lyd tilpassa rammevilkåra i eit prosjekt
  • Velje og bruke verktøy, programvare og teknisk utstyr tilpassa eit prosjekt

Når læretiden går mot slutten skal du meldes opp til fagprøven.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Du kan testes i alle kompetansemålene i faget, men din lærebedrift kan komme med forslag til oppgaver til prøvenemda.

Opplæringskontoret vil også sende inn dine dokumentasjoner fra lærlingeappen når vi melder deg opp til fagprøve.

God dokumentasjon i lærlingeappen kan gi prøvenemda nyttig informasjon når de skal lage din fagprøve.

Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen innholdsprodusent.

Hele læreplanen i faget finner du på Udir.no.